Общи условия

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „ДИВ ФАРМА” ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Общи условия

“ДИВ ФАРМА” ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 201648710 със седалище и адрес на управление гр. София,кв.Горубляне,ул.Деян Попов 4. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. “ДИВ ФАРМА” ООД има издадено разрешително № АП-01-1 от 04.04.12 г, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: София,кв.Горубляне,ул.Деян Попов 4, с ръководител Велислав Недев

“ДИВ ФАРМА” ООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
“ДИВ ФАРМА” ООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

Отговорност

“ДИВ ФАРМА” ООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. “ДИВ ФАРМА” ООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.
Съветите на фармацевт чрез бутона “Попитай фармацевта” са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. “ДИВ ФАРМА” ООД препоръчва на клиентите си консултация със лекари-специалисти за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.lekarna.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. “ДИВ ФАРМА” ООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

“ДИВ ФАРМА” ООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. ”ДИВ ФАРМА” ООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

“ДИВ ФАРМА” ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на “ДИВ ФАРМА” ООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: office@lekarna.bg


Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

• С наложен платеж при получване на стоката.
• По банков път
• С кредитна или дебитна карта.

Авторски права

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на  ”ДИВ ФАРМА” ООД  е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

Права и задължения при продажба от разстояние

“ДИВ ФАРМА” ООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 7 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта “ДИВ ФАРМА” ООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от “ДИВ ФАРМА” ООД. А именно по банков път, чрез наложен платеж или чрез възстановяване на сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя.
Ако КУПУВАЧЪТ е заявил своята поръчка до офис на Еконт, има срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад във “ДИВ ФАРМА” ООД.

Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

.